Про нас

Метою діяльності Асоціації є консолідація зусиль висококвалфікованих кадрів в системі освіти на терені сприяння розвитку української психологічної науки, практики і освіти в області психології.  

Головними цілями Асоціації є:

сприяння консолідації сил членів Асоціації і створення умов для якомога повної реалізації творчого потенціалу професійних психологів системи освіти;

сприяння забезпеченню захисту професійних, соціальних, освітніх, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів;

сприяння всебічному культурному розвитку, поширенню та розвитку психологічної освіченості населення України;

пропаганда досягнень психологічної науки в системі освіти, участь у поширенні і популяризації сучасних психологічних знань і психологічних технік;

сприяння підвищенню рівня і якості психологічної підготовки фахівців - не психологів, зайнятих у сферах роботи з дітьми (державне управління, керівництво трудовими колективами, загальна і професійна освіта, вища освіта, охорона здоров’я, проектування середовища проживання людей, техніки);

сприяння вдосконаленню системи підготовки та перепідготовки професійних кадрів всіх напрямків і рівнів;

сприяння самоосвіті та професійному самовдосконаленню фахівців у сфері психології протягом усього життя;

сприяння дослідженням у галузі психології та їх активної реалізації;

сприяння реалізації проектів, програм ізаходів, орієнтованих на вдосконалення методів, методичних засобів, практичних психологічних технік, процедур роботи психологів-практиків системи освіти;

сприяння в здійсненні заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку індивідуальних творчих можливостей психолога освіти;

сприяння інформаційному забезпеченню психологів освіти, обміну досвідом, дослідницької і практичної діяльності, освоєнні прогресивних форм роботи;

сприяння роботі щодо підвищення професійної культури і рівня кваліфікації психологів;

надання членам Асоціації інформаційної, теоретичної та методичної допомоги в підвищенні рівня професійної підготовки